IMG_4723

Gezamenlijk werken aan één professionele cultuur

De goede contacten tussen de teams op IKC De Piramide maken dit IKC tot een fijne omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. ‘We werken goed samen, maar nu is het tijd om onze ambities als IKC verder aan te scherpen en deze samen met de beide teams te concretiseren in een nieuw plan’, vertelt Manon Hulst, directeur van IKC De Piramide.

Eén kamer

Samenwerken kunnen ze prima op dit IKC in de wijk Meerzicht. Directeur Manon Hulst en locatiemanager Marije Vugteveen (opvang) hebben tijdens het interview aan een half woord genoeg en vullen elkaars verhaal rustig aan. De directeur, locatieleider en hun adjuncten delen één kamer. Manon: ‘Heerlijk dat we geen aparte afspraken hoeven te maken om praktische dingen te regelen! Onze volgende stap is om naast die snelle praktische afstemming ook de gezamenlijke visie op kindontwikkeling te herijken, onze doelen concreet uit te werken en zo de warme overdracht en de doorlopende leerlijnen te versterken.’

Gezamenlijke ambities

Bij de start van hun werk een aantal jaren geleden, hadden Manon en Marije de wens om van beide teams één team te maken. Omdat dit door de verschillen in werktijden en wet- en regelgeving praktisch niet uitvoerbaar bleek, lieten ze dit verregaande idee aanvankelijk los. Tijdens een masterclass over IKC-vorming ontdekten ze dat een nieuw IKC-breed beleidsplan een waardevolle gewenste stap in de samenwerking kon zijn. Zo’n beleidsplan vormt een stevige basis voor het schoolplan en het beleidsplan van de opvang. Manon: ‘We willen met de beide teams ons IKC-plan uitwerken, omdat dat ook bijdraagt aan de onderlinge verbinding. Onze ambitie is daarnaast om de professionele relatie tussen de beide teams verder te verdiepen. Daar willen we echt structureel meer tijd voor vrijmaken.’

Eén professionele cultuur

IKC De Piramide heeft alle faciliteiten in huis die nodig zijn voor kinderopvang én basisonderwijs. De gebruikers delen wekelijks elkaars ruimtes en dat biedt de kinderen heel veel extra’s. Maar delen heeft ook zo z’n uitdagingen. Manon: ‘Onze leerlingen krijgen kookles in de grote keuken van het kinderdagverblijf. En het speellokaal is ook de gymzaal voor peuters en kleuters. Soms is een ruimte niet zo netjes achtergelaten. Dan is het belangrijk om elkaar daarop aan te spreken. Omdat dat nog niet voor iedereen gemakkelijk is, willen we gezamenlijk werken aan één professionele cultuur, waarin elkaar feedback geven vanzelfsprekend is.’

Van peuter- naar kleutergroep

Veel ouders kiezen ervoor om hun kind binnen het IKC door te laten stromen naar de basisschool. De peuters kennen de grotere kinderen vaak al van het naastgelegen schoolplein en raken ook al vertrouwd met de gezichten van de leerkrachten. Marije: ‘Bij de peuter- en kleutergroepen gebruiken we bewust dezelfde kleuren voor de dagen van de week en daarnaast werken we met dezelfde thema’s, zoals de boerderij, Sinterklaas en de seizoenen. Maar voor een goede overstap naar de kleutergroep doen we veel meer.’

Doorlopende lijnen

Om de overdracht van peuter- naar kleutergroep voor alle peuters te optimaliseren, zette het IKC structurele stappen. Manon: ‘Na de IKC-masterclass hebben we het overdrachtsformulier voor de driejarigen verbeterd. De pedagogisch medewerker (PM) kan daarin ook aangeven welke zorg en aandacht een kind nodig heeft. Zo weten wij precies bij welke leerkracht en in welke groep een peuter straks goed zal passen.’ Daarnaast bespreken de PM en de leerkracht van groep 1 elk kind bij wijze van warme overdracht, voordat de peuter in de kleuterklas begint.

Extra’s bieden

Voor de ontwikkeling van het IKC-beleidsplan staat ook de doorgaande leerlijn op de agenda. Het IKC biedt kinderen met speciale behoeften nu al veel extra’s. ‘Als de PM bij een kind een extra zorgbehoefte opmerkt, vragen we de intern begeleider (IB’er) van de school om deze peuter te observeren’, vertelt Marije. ‘Zo kunnen we alvast iets extra’s aanbieden, zoals meer uitdaging of extra ondersteuning’, legt Manon uit. ‘Als we starten met ons IKC beleidsplan willen we vanuit onze gedeelde visie op ontwikkelen ook onze doorlopende leerlijnen verder versterken. Zo willen we nog meer aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen in ons IKC.’

IMG_5006
Terug naar artikelen