IMG_6220

Goed onderwijs, dat maak je samen

Maarten Schoon en Michael Krul zoeken de verbinding met waar het onderwijs wordt gegeven en dat is op de scholen. Sinds hun komst waait er een flinke nieuwe wind door OPOZ en zijn de negentien OPOZ-scholen volop in ontwikkeling.

Michael startte op 1 mei 2019 als bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) en Maarten een half jaar later. Beide bestuurders vinden elkaar in de behoefte om dicht bij de praktijk te staan en daarbij de vrijheid bij de scholen te laten. Want, zo zeggen ze, bij OPOZ gaat het om de scholen en niet om het bestuur. “De taak van de collega’s van het bestuursbureau en het college van bestuur is de leerkrachten en schooldirecteuren te ondersteunen en te faciliteren zodat zij kwaliteitsonderwijs kunnen geven waarmee kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen”, zegt Maarten.

Volop in ontwikkeling

Er waait dus een nieuwe wind door OPOZ en de OPOZ-scholen zijn samen in ontwikkeling. Het bestuur legt zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de directeuren en leerkrachten neer, de adjunct-directeuren nemen nu ook deel aan het managementoverleg en er zijn zogenoemde expertgroepen opgericht waarmee de directies gezamenlijk een OPOZ-breed beleid ontwikkelen. Om de scholen bij te staan, is het bestuursbureau uitgebreid met een beleidsmedewerker HRM, een bestuurssecretaris/beleidsmedewerker kwaliteitszorg, een beleidsmedewerker voor ‘opleiden in school’ en de gemeentelijke subsidies en een ‘controller’ voor één dag per week. En om nog professioneler te worden, heeft het bestuursbureau ook mensen nodig met kennis over huisvesting, facilitaire zaken en ict.

Verbinding met de scholen

Maarten: “We zijn geen van beiden het type bestuurder dat alleen met beleid bezig wil zijn. Om ‘feeling’ te houden met de praktijk, zoeken we de verbinding met de scholen. We hebben allebei voor de klas gestaan en weten dat je kinderen niet alleen kennis bijbrengt, maar hen ook helpt in hun ontwikkeling. Als leerkracht liet ik kinderen zelf ontdekken hoe iets werkt en eigenlijk zijn we vanuit onze bestuursfunctie ook zo: we leren de schooldirecteuren niet hoe ze moeten drinken, maar we leren ze dorst te krijgen. Zij weten wat er op hun school gebeurt en zij zijn als professionals aan zet als het om de kwaliteit van ons onderwijs gaat. Daarom stimuleren we hen om zich te ontwikkelen, onderling samen te werken en ook de samenwerking met externe stakeholders te zoeken. Het Koersplan 2020-2024 vormt daarbij het kompas voor de koers die we met OPOZ willen varen.”

Kennis delen en leren van elkaar

Dat Koersplan is met de hulp van kinderen, medewerkers, ouders en externe stakeholders geschreven en zet de focus en ambities van OPOZ uiteen. “We willen een lerende organisatie zijn”, legt Michael uit. “Daarbij is het vanzelfsprekend dat we kennis met elkaar delen en van elkaar leren. Alles wat we doen, doen we in het belang van de kinderen. Door onze bestuurlijke rol staan we verder weg van die kinderen, maar we realiseren ons heel goed welke invloed een leerkracht qua kennis én levenslessen op een kind heeft. Als leerkracht kun je er echt voor iemand zijn en bijdragen aan diens ontwikkeling. Dat is een mooie opgave in het leven.”

Aanpassen aan de eisen van de tijd

Over ‘ontwikkeling’ gesproken; dat woord is niet voor niets gekozen als overkoepelende ambitie in het Koersplan. “Wij brengen onze kennis mee, maar verwachten dat de scholen zelf met oplossingen voor bepaalde vraagstukken komen”, aldus Maarten. “We zijn samen in ontwikkeling en gaan steeds met elkaar de dialoog aan, ook over processen en de gedachte achter onze visie.” Beide bestuurders vinden dat het onderwijs zich continu moet blijven aanpassen aan de eisen van de tijd. “Ouders verwachten dat, ze willen de beste plek voor hun kind en dat zit ‘m niet alleen in de kwaliteit van het onderwijs, maar ook in de ontwikkeling ervan”, zegt Michael. “Fouten maken mag, want daar leren we van. Zo blijven we kijken wat er beter kan.”

IMG_6243

De blik naar buiten

Hoe ziet OPOZ er over vijf jaar uit? Maarten: “Het Koersplan loopt tot en met 2024 en door onze gesprekken met de teams, met oudervertegenwoordigers en met de leerlingenraad, zien en horen we dat er goede stappen worden gezet. Ook richten we onze blik steeds meer naar buiten; we werken veel nauwer samen met Unicoz Onderwijsgroep en zoeken ook steeds nadrukkelijker de samenwerking met onder meer de gemeente, de kinderopvang en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer. “We zijn nu anderhalf jaar onderweg en we zijn een goed team”, vult Michael aan. “Het is uitdagend om in zo’n veranderende organisatie te werken en jezelf te blijven ontwikkelen. Na 2024 komen er weer nieuwe uitdagingen bij, want stilstaan is geen optie. Zo blijven we bij OPOZ samen met de medewerkers van alle scholen in ontwikkeling. Want goed onderwijs, dat maak je samen!”

Terug naar artikelen