YHS_0719

IPC: leren waar je je leven lang wat aan hebt

IKC De Vijverburgh startte in 2010 met het innovatieve International Primary Curriculum (IPC). Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, burgerschap en creativiteit werden geïntegreerd in overkoepelende thema’s. Het is sindsdien een onmisbaar lievelingsvak. Het geheim? ‘Nieuwsgierigheid en eigenaarschap’, aldus juf Charlene. ‘Je stuurt op wat kinderen willen leren en zelf kunnen onderzoeken.’

Toekomstgerichte methode

Directeur Dusty Duijzer nam elf jaar geleden het initiatief voor een onderzoek naar de IPC-methode. ‘Centraal stonden toen vragen als: Waar leiden we de kinderen voor op? Hoe laten we ons onderwijs optimaal aansluiten bij de maatschappij? En hoe zorgen we dat élk kind leert en zijn ei kwijt kan? Zo zijn we uitgekomen bij IPC. Het gaf ons ook de mogelijkheid om ons beter te onderscheiden van de andere scholen. IPC is een toekomstgerichte methode, omdat de thema’s telkens aangepast zijn aan de actualiteit.

Vergroten van vaardigheden

Op IKC De Vijverburgh krijgen kinderen vanaf groep 3 in de ochtend de basisvakken. Dan wordt een stevige kennisvloer gelegd in begrijpend lezen, taal, rekenen en schrijven. Elke middag is er IPC, met ruimte voor ontdekkend leren, het opdoen van véél kennis en het vergroten van vaardigheden waar je je leven lang wat aan hebt. Kinderen leren samenwerken, onderzoeken, kennis vergaren en delen, presenteren, en verbanden leggen, naast creatieve en burgerschapsvaardigheden.

Ontdekkend leren

Juf Charlene Korving is leerkracht van groep 6. Ze is sinds de pabo al enthousiast over deze integrale methode: ‘De thema’s zijn aansprekend voor de kinderen. De leerkracht zorgt dat er een kennisbasis is en daar gaan de kinderen verder mee aan de slag. In dat proces van ontdekkend leren ben je aan het sturen én begeleiden.’ Doelgericht leren staat altijd centraal bij IPC. Kennisen vaardigheidsdoelen zijn daarbij even belangrijk.

Verbanden leggen

Het team bereidt gezamenlijk de thema’s voor door te kijken waar het thema raakt aan alle zaakvakken, de creatieve vakken, gym, ICT en media, en aan burgerschap. Dusty: ‘Verbanden leggen is belangrijk. Tussen de vakken, tussen hier en daar, tussen de maatschappij en wat we in school leren. Kinderen ontdekken overeenkomsten en verschillen, leren hoe die ontstaan en vormen zich daar een mening over.’

Prikbord

Op het grote prikbord achter in het lokaal komen gedurende het thema alle vragen, werkjes en ontdekkingen te hangen. Charlene: ‘Met de start introduceren we het thema op een speelse manier. Zo waren de flessen cola met een Mentos erin de bruisende start voor het thema ‘Vulkanen’. Want zou een echte vulkaanuitbarsting ongeveer hetzelfde werken? Of zou dat heel anders gaan? Zo krijgt het thema vorm vanuit nieuwsgierigheid en vragen van de kinderen zelf.’

Leervragen en leerwensen

De mindmaps van de kennisoogst maken duidelijk wat de kinderen al weten over het thema. Dan komen ook hun leervragen en leerwensen op tafel. En daarna volgen de uitleg van het thema en de leeractiviteiten die daarbij horen, zoals opdrachten, presentaties en natuurlijk een uitstapje. Charlene vervolgt: ‘IPC biedt bij elk thema een vaste structuur. De chronologische volgorde en vaste pictogrammen op het bord zijn een fijne reminder voor ze. Ook ouders en de andere leerlingen vinden het leuk om te zien wat de groep heeft geleerd.’

Samen leren

Groepsdoorbrekend werken maakt dat kinderen ook leren samenwerken met niet-leeftijdsgenoten. Dusty ziet het effect daarvan terug: ‘IPC biedt het voordeel van samen leren op álle fronten. Je ziet dat de kinderen beter overleggen, dat ze samenwerken en iets van elkaar aannemen. En ze durven ook hun mening te geven. Kinderen uit verschillende groepen gaan op het plein ook socialer met elkaar om. Dat is gewoon fijn.’

Terug naar artikelen