RKeus_20180320_31825

Van leegloop naar wachtlijst: een groeiende school

Een duidelijke visie, een zichtbare directeur én een transparant en eerlijk verhaal naar de ouders. Dankzij die ingrediënten heeft Daltonschool IKC Klimboom niet meer met leegloop, maar juist met een wachtlijst te maken. De school groeit, heeft een goede naamsbekendheid en staat op de kaart van Zoetermeer.

Een goede tien jaar geleden stond IKC Klimboom – toen nog de Annie MG Schmidtschool – er niet zo goed voor. Allerlei factoren speelden daarbij een rol. Eén directeur had de uitdaging om zowel de Annie als IKC Het Plankier aan te sturen en dat ging ten koste van zijn zichtbaarheid. Leerkrachten verloren hun motivatie en vielen uit, wat van invloed was op de kwaliteit van het onderwijs en op hoe ouders over de school dachten. Op het dieptepunt had de school nog maar vier groepen, een kleine zeventig leerlingen en zes leerkrachten.

Omslag naar daltononderwijs

Mandy Vermeer, nu adjunct-directeur van IKC Klimboom, was ..n van die leerkrachten. ‘We bleven over met een groep leerkrachten die ervoor openstond om de omslag naar daltononderwijs te maken’, vertelt ze. ‘Ik had een daltonachtergrond en de nieuwe directeur Inge Douwes ook. Toen zij werd aangesteld, had ze een duidelijke visie om de school weer op een positieve manier op de kaart te zetten. Ze wilde de kinderen meer betrekken bij hun leerproces, zelfstandigheid stimuleren en de onderlinge samenwerking versterken. We gingen als team het traject in om een daltonschool te worden. Het zorgde voor vernieuwing en eenheid en maakte van onze combinatiegroepen een kracht.’

Vertrouwen

Het team liet zich bij de omschakeling ondersteunen door Noordijk Dalton Advies. Er werd een stappenplan gemaakt, de visie werd geschreven en de leerkrachten volgden de nodige opleidingen. Tijdens een informatieavond werden die visie en de nieuwe plannen aan de ouders gepresenteerd. Mandy: ‘Op dat moment hadden zij veel vragen over hoe we de basisvakken gingen continueren en de kwaliteit van ons onderwijs zouden bewaken. Door open te communiceren hebben we ouders meegenomen in de onderwijsvernieuwingen en echt hun vertrouwen gewonnen.’

Ambassadeurs van de school

Na een jaar of twee kwam de instroom weer op gang. Ouders zagen dat het onderwijs kwalitatief verbeterde en werden ambassadeurs van de school. ‘Inge was heel goed in staat om de school op een goede manier te profi leren’, vertelt Mandy. ‘Ze verwelkomde de kinderen ’s ochtends bij de deur, kende iedereen bij naam en liet bijna maandelijks artikelen over ons onderwijs in de lokale kranten plaatsen.’ Veel oriënterende ouders kwamen kijken en dankzij goede intakegesprekken haalde de school nieuwe leerlingen binnen. Ook de plannen voor een nieuw schoolgebouw en de opening daarvan droegen bij aan de groei.’

Blijven communiceren

Toen al voor de opening van het nieuwe schoolgebouw het gebouw te klein bleek te zijn, zette de toenmalige directie een enquete uit onder de ouders. Dat past bij de visie om ouders bij de schoolontwikkeling te betrekken. ‘Toen ik hier begon, moesten we uitwijken naar een dependance’, vertelt Bas Vernooij, die sinds een kleine twee jaar directeur van IKC Klimboom is. Die naam werd gekozen na de samenvoeging met kinderopvang De Drie Ballonnen in 2018. ‘De dependance hoort bij een andere school en staat op de locatie van de oude school’, legt Bas uit. ‘Ouders vonden het jammer dat niet alle kinderen terecht konden in de mooie nieuwbouw. Door transparant te zijn en te blijven communiceren konden we gelukkig snel de onvrede bij hen wegnemen.’

Kwaliteit van het onderwijs

Door de ouders te laten meedenken kweek je volgens Bas en Mandy begrip en ‘goodwill’. Dat de school al tijdens de nieuwbouw uit haar jasje groeide, is natuurlijk wel te danken aan de kwaliteit van het onderwijs en de manier waarop het imago van de school positief veranderde. ‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we hebben wel moeten besluiten dat we niet meer verder willen groeien’, zegt Bas. ‘Zo kunnen we voor alle kinderen de onderwijskwaliteit waarborgen en zorgen voor een brede ontwikkeling vanuit onze daltonvisie.’

Grote stappen

IKC Klimboom werkt nu met een wachtlijst en Mandy en Bas realiseren zich dat dat een luxepositie is. Bas: ‘Onze school komt van ver en we hebben hele grote stappen gemaakt om te komen waar we nu staan. De intensieve samenwerking met De Drie Ballonnen is heel sterk en we kijken hoe we onze gezamenlijke plannen en doelen na COVID-19 verder gaan vormgeven.’ Mandy: ‘Pas als het virus onder controle is, kunnen we met veel ontwikkelingen de diepte in. En daarover blijven we transparant en duidelijk met ouders en andere belanghebbenden communiceren. Want ..n ding is duidelijk: je moet iedereen mee nemen in je verhaal.’

IMG_4683
Terug naar artikelen