IMG_6159

We zijn allemaal van de korte lijntjes

De twee grote Zoetermeerse onderwijsbesturen OPOZ en Unicoz zijn in 2020 samen een zij-instroom traject gestart. Een krap jaar later is de eerste lichting zij-instromers begonnen met de maatwerkopleiding tot leerkracht. Zonder de open samenwerking in de werkgroep met vertegenwoordigers van de beide onderwijsbesturen was dit niet gelukt. De succesvolle en unieke aanpak van de werkgroep vergroot het aantal goede, nieuwe leraren voor de groepen.

Noodzaak

Om in aanmerking te komen voor subsidie in de Regionale Aanpak Personeelstekorten moeten po-scholen samenwerken met minimaal een lerarenopleiding. Het traject in Zoetermeer is daar een voorbeeld van. De werkgroep met vertegenwoordigers van OPOZ, Unicoz, de pabo InHolland en de lerareninvalpool Pool West is in maart 2020 gestart. Kartrekkers Karin Kleijn (OPOZ) en Hetty de Jong (Unicoz) zijn trots op alle waardevolle stappen richting het gezamenlijke doel: voldoende gekwalificeerde onderwijsprofessionals voor de klas.

Al doende leren

Karin is deelnemer vanaf het begin en Hetty ‘sprong op de rijdende trein’ toen ze bij Unicoz in dienst trad: ‘We delen met elkaar dat iedereen dit traject tot een succes wil maken. Het nieuwe zit in de samenwerking zelf en ook in de opbouw van het traject. We kenden elkaar niet en we moesten samen een team worden. Dus samen doelen stellen en vertrouwen opbouwen zijn daarbij essentieel. We leren en ontwikkelen al doende.’ De coördinerende en begeleidende rol van Pool West en de bovenbestuurlijke coach zijn daarbij essentieel, vindt Hetty.

Boost

Het tijdpad is krap en de werkgroep moet snel schakelen. In hun tweewekelijkse overleggen zorgen Karin en Hetty voor effectieve monitoring en voorbereiding van de volgende stap. ‘Die doelgerichtheid en het vlotte onderlinge contact in de werkgroep en met de scholen hebben de samenwerking een enorme boost gegeven’, vertelt Karin. ‘Een voorbeeld is een voorbereidende bijeenkomst van de directeuren van de OPOZ- en Unicoz-scholen waar de zij-instromers gaan werken. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze kennismaakten met hun collega’s van de andere stichting!’ Na dat overleg hebben koppels van Unicoz- en OPOZ-directeuren de selectiegesprekken met de kandidaten gevoerd. ‘Die gesprekken zijn ervaren als pareltjes’, voegt Karin enthousiast toe. Hetty onderstreept dat medewerkers vanuit OPOZ en Unicoz echt openstaan voor elkaar: ‘En gelukkig zijn we allemaal van de korte lijntjes!’

Succesfactoren

De werkgroep heeft de werving, selectie en verdere kennismaking met kandidaten vastgelegd in een zorgvuldig opgebouwd halfjaartraject, van oktober tot april. ‘Een grondige selectieprocedure is daarin de eerste stap’, vertelt Karin. ‘In oktober 2020 hebben we zo’n zestig sollicitaties gekregen. Na de selectiegesprekken heeft de hogeschool InHolland bij circa twintig kandidaten geschiktheidsonderzoeken afgenomen.’ Een assessment tijdens een snuffelstage is de laatste halte voordat de selectie bij de pabo start. ‘Een proefles maakt duidelijk wat iemand nog moet leren’, legt Hetty uit. ‘En de kandidaat krijgt een reëel beeld van het beroep.’

Zachte landing

OPOZ en Unicoz hebben ongeveer tien mensen als zij-instromer aangenomen. De ervaring leert dat deelnemers van zij-instroomtrajecten ook uitvallen als ze te snel voor de klas moeten staan. De nieuwe aanpak van de ‘zachte landing’ beschouwt de werkgroep dan ook als een belangrijke succesfactor in het traject. Hetty: ‘We leggen de nadruk op veel begeleiding in die beginfase. Kandidaten geven eerst les naast de leerkracht en werken dan toe naar hun zelfstandigheid voor de klas.’ Dankzij de ‘zachte landing’ kunnen de instromers na de zomervakantie met goede begeleiding zelfstandig voor de groep.

En meer

En de samenwerking smaakt naar meer, vinden de kartrekkers. Karin: ‘Hoe kunnen we als grote schoolbesturen het onderwijs in Zoetermeer zo goed mogelijk vormgeven? Het zet ons op verschillende niveaus wel aan het denken over wat nog meer mogelijk is.’ Hetty deelt die mening: ‘Zoetermeer heeft meer dan genoeg potentieel en er liggen kansen voor beide stichtingen als we groeien door verdieping en van elkaar leren.’

Terug naar artikelen