RKeus_20180320_31825
OPOZ_Icoon_2

Ambitie 1 - Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs maak je samen

OPOZ biedt kwaliteitsonderwijs in een activerende leeromgeving. Uitstekend onderwijs vraagt om betrokken, vakbekwame leerkrachten die de nieuwsgierigheid en zelfstandigheid van de kinderen weten te stimuleren.

Eigenaarschap

Wij bereiden kinderen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst en betrekken ze actief in hun leerproces. Het is belangrijk dat kinderen zelfinzicht krijgen, leren door te doen, hun talenten ontwikkelen, kansen benutten en keuzes leren te maken.

Samen leren, samen werken: we willen dat kinderen gezien worden, zich thuis voelen op onze scholen en zich breed ontwikkelen. Jij maakt als leerkracht daarin het verschil. OPOZ-leerkrachten werken handelingsgericht en voelen zich gesteund om te zoeken naar datgene wat het beste aansluit bij de kinderen.

Streven naar beter

Samen zetten we ons in voor goede leerresultaten. Dat doen we door een continue monitoring en analyse van de opbrengsten, de rendementen, en waar nodig van de verbeteracties. OPOZ-scholen streven naar beter. Bij ons kan je bijdragen aan goed of excellent onderwijs.

Terug naar ambities
IMG_5901

'Leren zichtbaar maken, wat is je plan?'

Bij OPOZ zetten we ons samen in voor goed onderwijs. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Op IKC De Tjalk onderzoeken de leerkrachten met succes welk gedrag in hun lessen het meeste effect heeft op het leren van de kinderen. ‘We weten dat 95% van ons werk positief bijdraagt aan hoe de kinderen leren. Maar wat is echt effectief?’ stelt directeur Jasper Versleijen. Het in september 2020 gestarte traject ‘Leren zichtbaar maken’ brengt De Tjalk terug naar de essentie van onderwijs.