RKeus_20180320_31843
OPOZ_Icoon_4

Ambitie 2 - Professionele cultuur

Iedere dag een beetje beter

OPOZ is een professionele organisatie waar we ‘iedere dag een beetje beter’ willen worden. Dit vraagt om een sterk reflecterend vermogen, ontwikkelingsgericht denken en een feedbackcultuur.

Lerende houding

Als team maken we gebruik van elkaars talenten, kennis en expertise. Samen maken we elkaar sterker. Onze leerkrachten tonen een lerende houding, waarbij we openstaan om te leren van kinderen, ouders, professionals en van elkaar. Zo verbeteren we onze onderwijskwaliteit continu.

Feedback

Bij OPOZ werk je in een organisatie waarin collega’s zich veilig en vertrouwd voelen. Elkaar doelgericht positieve feedback te geven hoort bij onze cultuur. Zo versterken we successen en omschrijven we gewenst gedrag.

Terug naar ambities
IMG_5504

‘Zo worden we elke dag een beetje beter’

Bij OPOZ willen we het ‘iedere dag een beetje beter doen’. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Op IKC De Springplank werken twaalf vakcoördinatoren met een doelenbord. De vakcoördinatoren formuleren hun eigen realistische doelen of stellen deze gezamenlijk met de leerkrachten op. ‘De lijntjes zijn kort en doordat we met doelen werken, worden zaken opgepakt in plaats van op z’n beloop gelaten’, vertelt directeur Anjay Bansraj.