RKeus_20180320_31801
OPOZ_Icoon_6

Ambitie 3 - Onderwijsinnovatie

Nieuwe dingen, zien, doen en ervaren

We leren door open te staan voor onze omgeving, de maatschappij en innovatieve ontwikkelingen. De vernieuwende inzichten en kansen die daaruit voortkomen, zien we terug in de school.

Organiseren

De samenleving verandert snel en eigentijds onderwijs vraagt om voortdurende aanpassing. Als leerkracht kun je hier echt aan bijdragen. We denken met het team en de kinderen na over hoe we met deze ontwikkelingen om willen gaan en hebben een open houding ten aanzien van onderwijsinnovatie.

Burgerschap

Onze kinderen bereiden we voor op hun rol als burgers van de toekomst. Binnen ons lesaanbod is er ruimte zijn voor burgerschapsvorming en belangrijke vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren. Onze scholen zijn mini-samenlevingen waar kinderen oefenen om samen te leven en samen te werken.

ICT als middel

We maken o.a. gebruik van ICT om kinderen op hun eigen niveau te laten. Het biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar blijft een middel om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten. Het vervangt nooit persoonlijke aandacht.

Terug naar ambities
IMG_7332

'IKC De Edelsteen: excellent in eigenaarschap'

Bij OPOZ willen we nieuwe dingen zien, doen en ervaren. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Op IKC De Edelsteen leren kinderen van jongs af aan op hun eigen niveau en in hun eigen tempo keuzes te maken. De school wil de zelfstandigheid van kinderen stimuleren en laat hen meedenken over hun eigen ontwikkeling. Zo worden ze eigenaar van hun leerproces. ‘Vrijheid in gebondenheid’ noemt directeur Cynthia Vijgenboom het.