RKeus_20180320_31796
OPOZ_Icoon_8

Ambitie 4 - Samenwerking

Samen in ontwikkeling

Binnen OPOZ leren we van en met elkaar: dat geldt voor de kinderen en voor ons als onderwijsprofessionals. We zien ontwikkelen en leren als een dagelijkse bezigheid voor iedereen.

Doorlopende ontwikkelingslijnen

Een vroege start biedt de beste basis! We werken op onze scholen aan een stevige verbinding met de kinderopvang en versterken met de voorschool de ontwikkeling van de kinderen. Met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs werken we aan doorlopende ontwikkelingslijnen.

Ouders

OPOZ-scholen staan open voor iedereen. Wij hebben aandacht voor elk kind en voor elke ouder en wij benaderen hen met vertrouwen. Ouders zijn nauw betrokken bij onze scholen, ons onderwijs en bij het leerproces van hun kind(eren).

Duurzame partnerschappen

Met onze maatschappelijke partners werken we aan uiteenlopende (brede-school) activiteiten en voorzieningen. Zo dragen we bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. We zoeken continu de verbinding en investeren we in duurzame en langdurige samenwerkingen.

Terug naar ambities
IMG_6172

‘We zijn allemaal van de korte lijntjes’

Bij OPOZ zijn we samen in ontwikkeling. Maar wat betekent dat in de praktijk?

De twee grote Zoetermeerse onderwijsbesturen OPOZ en Unicoz zijn in 2020 samen een zij-instroomtraject gestart. Een krap jaar later is de eerste lichting zij-instromers begonnen met de maatwerkopleiding tot leerkracht. Kartrekkers Karin Kleijn (OPOZ) en Hetty de Jong (Unicoz) zijn trots op alle waardevolle stappen richting het gezamenlijke doel: voldoende gekwalificeerde onderwijsprofessionals voor de klas.