Unknown-2

Kinderen leren om trots te zijn op wat ze leren en doen!

Thomas Hoek, leerkracht IKC Da Vinci

Thomas Hoek (33) schreef in groep 7 al in zijn opstelschriftje dat hij later meester wilde worden. In 2009 kwam hij vers van de pabo op IKC Da Vinci werken in groep 7 en 8.

“Omdat de Da Vinci een groeischool was in de jonge wijk Oosterheem, was er een wisselende sfeer. Inmiddels zijn we een stabiele school met zo’n 500 kinderen. Van veel van de kinderen uit mijn klas heb ik ook de broers en/of zussen in de klas gehad. Het is leuk om gedurende de jaren een relatie op te bouwen met de gezinnen van school en mee te groeien met hen.”

Interactie

“Het leukste is en blijft de interactie met de kinderen. In de leerjaren 7 en 8 benader ik ze vanuit mijn coachende rol en zet ze met vragen aan het denken. Ik vind het belangrijk dat ze op school leren een andere kijk te krijgen op dingen. Bijvoorbeeld op milieu en duurzaamheid, zoals laatst met de World Cleanup Day. Of op de beroepen van de toekomst. Ze daar samen over laten nadenken, is mijn invulling van burgerschapsonderwijs.”

Motiveren

Het is zo gaaf hoe deze groep 7 in de klas de wereld ontdekt! Toen een eerdere groep minder enthousiast was, moest ik eerst mezelf meer motiveren om ze mee te krijgen. Dat was een uitdaging. Ik blijf voortdurend in ontwikkeling door hun dynamiek en wat kinderen belangrijk vinden.

Onderwijsbehoefte

“In de hoeveelheid kinderen met speciale onderwijsbehoeften zie ik een andere uitdaging. Ik vind het opvallend dat de helft van mijn leerlingen de afgelopen jaren hulp heeft gekregen op vakinhoudelijk en/of sociaal-emotioneel gebied. Het is goed dat we dat signaleren en dat er gelegenheid is om ze te helpen. Maar soms lijkt het erop dat we almaar meer willen en dat kinderen die niet aan de normen voldoen zichzelf niet mogen zijn. Ik ben er voorvechter van dat elk kind echt kind mag zijn.”

Vertrouwen

“Mijn boodschap is: ‘Als je iets wilt veranderen, dan begint het bij jezelf.’ En: ‘Verander “dat lukt me niet” in “ik vind het heel moeilijk en ik heb daarbij hulp nodig”.’ Ik vind het echt belangrijk dat kinderen leren trots te zijn op wat ze leren en doen.

Geef niet het antwoord of de uitleg, maar schenk vertrouwen in hen: ‘Je weet zelf het antwoord, je hebt het al eerder laten zien, het gaat je lukken!’ Voor sommige leerlingen in de bovenbouw is de lesstof echt heel lastig. Geef ze dan het inzicht in hun eigen groei: ‘Ja, je zet weer een stap op een moeilijke weg.’ Als ik dan jaren later zo’n leerling weer spreek, dan zie ik het verschil dat ik als leerkracht heb kunnen maken. Hoe gaaf is dat!”

Ontwikkeling binnen OPOZ

“Binnen OPOZ zie ik de ontwikkeling dat de vraag: 'hoe kan ik jou faciliteren met jouw ontwikkeling?' centraal staat. Dat is mooi, want ik vind uitdaging en geprikkeld blijven om te blijven leren belangrijk. Ik zou het daarbij fijn vinden als je werkende leven als leerkracht nog wat dynamischer kan zijn en dat talenten van gespecialiseerde mensen nog beter worden benut. Het zou ook interessant zijn als er extra loonschalen komen. Waarom zijn er niet zes of zeven, waarbij je jezelf kan blijven uitdagen, passend bij de levensfase waar mensen in zitten?”