YHS_1211

Nieuw onderwijsconcept, nieuw gebouw en nieuwe naam

IKC Meester Verwers kon zich jarenlang onderscheiden met het montessorionderwijs, een onderwijsconcept waar ouders bewust voor kozen. Helaas nam de interesse voor de school af door verschillende factoren. De hoogste tijd om IKC Meester Verwers een boost te geven.

Zo’n twee jaar geleden begon Nancy Liepert als directeur van IKC Meester Verwers. Nancy startte met de opdracht om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Nancy: ‘Vanaf mijn start als directeur ben ik veel in gesprek met ouders. Het is goed om een open gesprek te voeren, te kijken hoe we meer in verbinding kunnen komen en de positieve sfeer in de school terug kunnen brengen. De nieuwbouw van de school, die kan zorgen voor een nieuwe impuls, stond al op de planning. Maar er moest ook wezenlijk iets veranderen om patronen te doorbreken.’

Voorbeeldgedrag

Bijna een jaar geleden startte het team met een training om zich het gedachtegoed eigen te maken. De leerkrachten zijn degenen die de zeven gewoonten voordoen en tot leven brengen. ‘Door het ontwikkelingstraject leer ik de gewoonten te integreren in dagelijkse situaties’, vertelt Patricia. ‘Net haalde ik bijvoorbeeld de cirkel van invloed aan tijdens mijn les. De kinderen snappen in die situatie dat hun gedrag bepalend is voor de reactie van een ander.’ Nancy: ‘Door de zeven gewoonten te verbinden aan de onderwijsdoelen breng je in de hele school een professionele cultuur op gang. Nadat we ons dit helemaal hebben eigen gemaakt, willen we ouders ook in dit gedachtegoed trainen. Als we de zeven gewoonten echt onderdeel van het dagelijks leven maken, gaan kinderen zich ernaar gedragen, ook thuis. Dan is de cirkel rond.’

Nieuw schoolgebouw

‘Het nieuwe schoolgebouw gaat ons helpen om ons onderwijsconcept goed uit te dragen en de bouw gaat heel voorspoedig’, vertelt Nancy enthousiast. ‘We houden er met de inrichting rekening mee, zodat de kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Naast lokalen en leerpleinen komen er een keuken, een podium, een buitenlokaal, een ‘Tiny Forest’ en een moestuin op het dak. Na de meivakantie gaan we over.’ Patricia: ‘In groep 6 worden de leerlingen rangers van het Tiny Forest. De leerlingen planten zelf het bos, beheren het en gaan op onderzoek uit. Zo beleven ze de natuur optimaal.’

Sleutel van succes is vertrouwen

Volgens Nancy en Patricia hebben ouders het vertrouwen in de school de afgelopen jaren gemist. ‘Er was lesuitval door corona en door personeelstekort. Gelukkig is het team weer op sterkte. Met elkaar kunnen we de schouders er weer onder zetten en dat merken ouders ook. We zien de betrokkenheid van ouders toenemen. Dit schooljaar zijn we gestart met een info-avond, waarin we alle ontwikkelingen, waaronder het nieuwe schoolconcept, kunnen toelichten.’ Nancy merkt dat het vertrouwen terugkomt, doordat zij nu weer minder contact heeft met de ouders. ‘Dat lijkt tegenstrijdig, maar de contacten lopen nu daar waar ze horen, namelijk bij de leerkrachten. Dat vind ik een positieve ontwikkeling.’

Samen lukt het beter

Samen met het team, de medezeggenschapsraad, de denktank van ouders en de expertgroep vanuit het OPOZ-Koersplan met directeuren, wordt de nieuwe koers ontwikkeld. Missie en visie worden bepaald, net als de nieuwe naam voor de school en een passend motto. Nancy en Patricia weten wel wat voor school ze over twee jaar willen zijn. ‘Dan zijn wij een school waar kinderen graag naartoe gaan, waar aandacht is voor zelfvertrouwen, waar kinderen hun talenten tot uiting kunnen brengen en persoonlijk leiderschap tonen. Dan wordt bijvoorbeeld de rondleiding gegeven door de leerlingen. We spreken elkaar aan op gedrag en zetten samen de schouders eronder. Want samen lukt het beter, of zoals Stephen Covey het zou zeggen: samen creëer je synergie.’

YHS_1156

The Leader in Me

Patricia Adegeest, intern begeleider en leerkracht van groep 5-6, beaamt dat er iets moest veranderen. ‘Wij merkten dat we het montessorionderwijs niet meer op de gewenste manier konden uitdragen. We hadden veel startende leerkrachten die geen montessori-achtergrond hadden. Ook waren lesmethodes inmiddels verouderd. Bij het hele team was er de behoefte om te moderniseren.’ Nancy: ‘We zijn op zoek gegaan naar hoe we het pedagogisch klimaat sterker kunnen neerzetten en daarbij het goede van montessori ‒ zoals zelfstandigheid, eigenaarschap en didactische materialen ‒ kunnen behouden. Al snel kwamen we uit bij de pedagogische lijn ‘The Leader in Me’ met de zeven gewoonten van effectief leiderschap, gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. Deze aanpak gaat over zelfsturing, samenwerken en het leren nemen van verantwoordelijkheid.’

Terug naar artikelen