IKC De Trinoom

IKC De Trinoom

Zoetermeer

Help mij het zelf te doen

IKC De Trinoom is een moderne montessorischool in de wijk Oosterheem. De uitgangspunten en materialen van Maria Montessori zijn de stevige basis van het onderwijs: ‘vrijheid in gebondenheid’, ‘van concreet naar abstract’ en ‘help mij het zelf te doen’.

De vertaling van de montessorivisie in onder andere digitale didactiek en de unieke leesmethodiek (LIST) houden het onderwijs actueel. Ouders kiezen bewust voor deze school vanwege de specifieke manier van kinderen benaderen en laten leren. Kinderen stromen hier vaak ook in hogere leerjaren in.

De speerpunten van het team liggen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en zaakvakken, waarbij de identiteit en didactiek van het montessorionderwijs de basis vormen. Kinderen worden nóg beter gezien in wie ze zijn en in hun leerbehoefte, wat bijdraagt aan betere differentiatie.

Hier herken je ons aan:

  • Modern montessorionderwijs
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Warm welkom
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Echt passend onderwijs in heterogene groepen

_

IKC De Trinoom als werkgever

De 21 collega’s van IKC De Trinoom zijn loyaal, betrokken en gericht op samen ontwikkelen vanuit sterke verbondenheid met de montessorigedachte. De gedeelde kernwaarden zijn: samen, vertrouwen, oog voor het kind/de ander en trots.

De vrijheid in gebondenheid komt terug in alles, ook in het team. Er is binnen gestelde kaders veel ruimte voor verschil en eigen inbreng; gelijk maar niet hetzelfde. Collegiale consultatie wordt steeds vaker ingezet als manier om te verbinden en het onderwijs door te ontwikkelen.

Je krijgt uiteraard tijd om je het montessorigedachtegoed eigen te maken. Als nieuwe collega merk je meteen dat de bereidheid om jou te helpen heel groot is.

Herken jij je in dit profiel?

Je bent een enthousiaste, flexibele en betrokken leerkracht of zij-instromer met belangstelling voor en affiniteit met het montessorionderwijs. Omdat je op een andere manier naar kinderen en hun ontwikkeling wilt kijken, wil je de overstap maken. Je bent startbekwaam voor het montessorionderwijs of bereid om deze scholing binnen een bepaalde periode te volgen.

In jouw pedagogisch en didactisch handelen wil je heldere kaders en een fijne basis bieden voor de ontwikkeling van elk kind. Goed observeren en differentiëren zijn belangrijk, zodat je elk kind op een subtiele manier kunt helpen een autonome stap in het leren te zetten.

Sfeer proeven?

Heb je interesse in deze montessorischool en wil je de sfeer komen proeven? Of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan vooral contact op met de directeur Petra Ruchtie-Brooshooft via (079) 343 17 33 of trinoom@opoz.nl.

A7R02300

Het team over IKC De Trinoom

'Het zien en benutten van de eigenheid en talenten van mensen vind ik belangrijk in een team. Zo kunnen we samen het onderwijs vormgeven. Ik vraag van collega’s – en de kinderen! – om verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes’.

Ik doe mijn werk vanuit mijn hart voor de kinderen. We hebben de taak kinderen goed te begeleiden in de wijze waarop zij zich ontwikkelen, en ik wil dat samendoen, als team. In mijn leiderschap zorg ik daarom voor een balans tussen mijn mensgerichte en doelgerichte kant’.

Vacature(s)

Functie FTE Vanaf Plaats
Vakleerkracht gymnastiek (0,4 fte) 0,4 01-08-2024 Zoetermeer Bekijk vacature
Vacatureoverzicht