IMG_6172

Partners

Continu zoeken we de verbinding en investeren we in duurzame en langdurige samenwerkingen. We werken samen met de onderstaande partners.

logo-green-300x300

Opleiden in school

OPOZ werkt samen met vier regiobesturen en de PABO van de Haagse Hogeschool aan verdergaande kwaliteitsverbetering van de opleiding van nieuwe onderwijsprofessionals.

logo

PO-raad

OPOZ is aangesloten bij de landelijke besturenorganisatie PO-raad. Deze raad behartigt de belangen van het primair onderwijs bij de regering.

Logo gemeente Zoetermeer color(1)

Gemeente Zoetermeer

OPOZ werkt op vele terreinen samen met de gemeente Zoetermeer: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), huisvesting, kunst & cultuur, sporttoernooien en IKC-ontwikkeling.

gro-up
Junis
detoverkoffer_e543741d

Kinderopvang

Alle OPOZ-scholen werken samen met de kinderopvang. Op alle locaties wordt toegewerkt naar een Integraal Kind Centrum (IKC), waar onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden.

Het aanbod vanuit de kinderopvang varieert: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, speeltaalhuis, voorschoolse en naschoolse opvang. Niet overal zitten alle vormen van kinderopvang in het aanbod.

OPOZ werkt nauw samen met gro-up, Junis en de Toverkoffer. Op de website van de school staat aangegeven met welke organisatie wordt samengewerkt.

logo (2)

Schoolbesturen Zoetermeer

De schoolbesturen in Zoetermeer participeren gezamenlijk in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om voor alle leerlingen in het Primair Onderwijs passend onderwijs te realiseren: zo snel mogelijk, zo thuisnabij mogelijk en van goede kwaliteit. Ook terugdringing van het aantal (dreigende) thuiszittende leerlingen vormt een van de doelstellingen.

hhs_nl_groen_hex

De Haagse Hogeschool

De pabo-opleiding van De Haagse Hogeschool verzorgt de opleiding tot leerkracht.

download

InHolland

InHolland Hogeschool verzorgt de opleiding tot leerkracht en biedt een vol- en deeltijd pabo-opleiding.

logo (2) (1)

MBO Rijnland

MBO Rijnland verzorgt de opleiding van onderwijsassistenten.

logo (3)

Piëzo

Piëzo is de sociaal-maatschappelijke organisatie in Zoetermeer die zich inzet voor de ontwikkeling van kwetsbare medemensen. De organisatie is onder meer betrokken bij de Brede School en VVE.

logo (1) (1)

CKC

Het CKC is een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van kunst & cultuur.

1801

OPOZ werkt nauw samen met 1801 op het gebied van de begeleiding. Dit betreft zowel individueel leerlingonderzoek en -advisering als ondersteuning van de scholen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid.