IKC De Piramide

IKC De Piramide

Zoetermeer

Van een brede basis naar de top

Integraal kindcentrum (IKC) De Piramide biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. We werken met één team, met één visie en creëren een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn. Interesses, behoeftes en talenten van kinderen stellen wij centraal waardoor zij zich op een plezierige en evenwichtige manier kunnen ontwikkelen.

Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een moderne en uitdagende omgeving. De integrale benadering van de (talent-)ontwikkeling en ondersteuning van een kind wordt als een grote meerwaarde gezien voor kinderen, hun ouders en uiteindelijk onze samenleving.