YHS_0025

Bestuur en bestuursbureau

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en geeft leiding aan de schoolleiders.

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • M. Krul - voorzitter
  • F. van der Vloed - lid c.q. plaatsvervangend voorzitter

Het College van Bestuur is bereikbaar via het emailadres cvb@opoz.nl

Bestuursbureau

Op het bestuursbureau werken de volgende medewerkers:

  • F. Frank – Beleidsmedewerker HRM
  • A. Johannes – Beleidsmedewerker HRM
  • J. van der Plas – Medewerker HRM
  • K. Kleijn – Beleidsmedewerker Opleiden
  • P. Eekhof – Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
  • R. Jansen – Bestuurssecretaris en beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
  • F. Mullaart – Business Controller

Bestuursverslag en jaarrekening 2022

In de jaarstukken legt onze organisatie verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Vanwege veiligheids- en privacyoverwegingen zijn de jaardocumenten gepubliceerd zonder de handtekeningen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuursverslag en de jaarrekening 2022 zijn hier te vinden:

IMG_4762

'Goed onderwijs maak je samen!'

Maarten Schoon en Michael Krul zoeken de verbinding met waar het onderwijs wordt gegeven en dat is op de scholen. Sinds hun komst waait er een flinke nieuwe wind door OPOZ en zijn de negentien OPOZ-scholen volop in ontwikkeling.

Lees hier het artikel over de ambities en nieuwe koers van OPOZ.