YHS_1359

Onderwijskwaliteit vraagt om een visie met duidelijke doelen

Goed onderwijs maak je samen. Maar hoe definieer je onderwijskwaliteit? En volgens welke standaarden wil je dan werken? Bij OPOZ komt onderwijskwaliteit als samenspel tot uiting in de expertgroepen. Daardoor gaan ook de ambities in het Koersplan meer leven.

Dat je als school kwalitatief uitstekend onderwijs wilt bieden, klinkt vanzelfsprekend. Maar wat verstaan we daar dan onder en hoe breng je het in de praktijk? Het zijn precies deze vragen waar de expertgroep ‘Onderwijskwaliteit’ zich over buigt. Irma Ronkes Agerbeek, directeur van IKC De Waterlelie en Monique Klaver, directeur van SBO De Vuurtoren, zijn beiden lid van deze expertgroep, waar ook bestuurssecretaris en beleidsmedewerker kwaliteitszorg Renate Jansen deel van uitmaakt.

Visie op onderwijs

‘Als je het hebt over kwaliteit, ben je al snel geneigd om alleen naar resultaten te kijken’, zegt Renate. ‘Maar goede Citoscores zijn slechts één element. Onderwijskwaliteit is een samenspel van iedereen die bij een school betrokken is. Het gaat over je visie op onderwijs. Wat geven we kinderen mee aan kennis en vaardigheden, welke didactische en pedagogische afspraken maken we daarover met het team, en hoe betrekken we de ouders erbij? Kortom, er zijn heel veel knoppen waaraan scholen kunnen draaien om het onderwijs duurzaam te verbeteren.’

In ontwikkeling blijven

Inzicht krijgen in die vele knoppen is voor Irma een van de redenen om lid te zijn van de expertgroep. ‘Ik werk al heel wat jaren bij OPOZ en ben gewend om op een bepaalde manier naar kwaliteit te kijken’, vertelt ze. ‘Maar doen we wel de goede dingen? Het is nuttig om dat weer eens onder de loep te nemen. Ik ben ook nog steeds lerende en als je het elke dag een beetje beter wilt doen, dan moet je in ontwikkeling blijven. Ik merk dat ik veel kan leren van Renate en het is heel fijn om met elkaar te sparren over deze en andere onderwerpen.’

Het hoogst haalbare

Ook Monique koos er bewust voor om actief mee te denken over deze ambitie. ‘Ik ben directeur van een school voor Speciaal Basis Onderwijs en bij ons werkt het anders dan op een reguliere basisschool’, vertelt ze. ‘Voor mij is onderwijskwaliteit dat we het hoogst haalbare uit de kinderen halen en ik vind het goed dat we daar nu op focussen. Als directeur moet je mee met de ontwikkelingen in de tijd en ook op de hoogte blijven van veranderingen. Renate weet bijvoorbeeld alles over het nieuwe inspectiekader en deelt die kennis met ons. Op SBO De Vuurtoren voldoen we elk jaar aan de inspectienormen, maar ik denk dat we er nog veel meer uit kunnen halen. Daarom is deelname aan deze expertgroep voor mij heel leerzaam.’

Kwaliteitsmatrix als leidraad

De expertgroep ontwikkelde een zogenoemde kwaliteitsmatrix, waarin het inspectiekader vertaald is naar de kwaliteitsstandaarden waaraan alle OPOZ-scholen moeten voldoen. ‘Dan moet je onder meer denken aan een visie met duidelijke doelen gericht op duurzame verbetering’, vertelt Renate. ‘Maar ook aan een pedagogische en didactische huisstijl, een veilig schoolklimaat en een open en professionele omgangscultuur. De kwaliteitsmatrix is zo een leidraad om te controleren of we voldoen aan de eisen die de Onderwijsinspectie op het gebied van onderwijskwaliteit stelt. En elke school kan daar eigen ambities aan toevoegen.’

Kwaliteitsgesprekken

Om onder meer die ambities van de individuele scholen tegen het licht te houden, worden er ook kwaliteitsgesprekken gevoerd als onderdeel van de kwaliteitsmatrix. ‘Dat is een mooi voorbeeld van hoe onderwijskwaliteit een samenspel is’, aldus Renate. Irma en Monique beamen dat deze gesprekken waardevol zijn. ‘Het gaat echt over de inhoud en het is heel prettig om vanuit het bestuursbureau feedback te krijgen op ons schoolplan en jaarverslag’, zegt Irma. ‘Je bent op school altijd bezig met de waan van de dag, en het is fijn om te sparren en dat je op blinde vlekken wordt gewezen.

De goede dingen doen

Nu de kwaliteitsmatrix staat, gaat de expertgroep in deelgroepjes aan de slag met de inhoud en uitwerking daarvan. ‘We gaan bijvoorbeeld een format voor het jaarverslag maken en ons verdiepen in hoe we de resultaten kunnen analyseren’, zegt Monique. ‘In de expertgroep kunnen we echt de goede dingen doen om voor heel OPOZ de vertaalslag te maken van deze ambitie naar de praktijk.’

IMG_4133
Terug naar artikelen