Unknown

Bij OPOZ is het gras het groenst

GeertJan Nelson

In maart 2022 begint GeertJan Nelson als interim-directeur op IKC De Meerpaal. Hij heeft het zo naar zijn zin op deze school dat hij aan het bestuur voorstelt om te blijven. Net voor de zomervakantie komt hij in dienst bij OPOZ. Maak kennis met deze bevlogen en enthousiaste nieuwe collega.

Wie is GeertJan Nelson?

“Als je dat vraagt aan mensen die mij goed kennen, dan antwoorden ze dat ik makkelijk benaderbaar ben en altijd tijd heb voor een goed gesprek. Ik ben trainer en adviseur geweest, heb dertien jaar in schoolbesturen gezeten en was hiervoor directeur op een basisschool in Amsterdam en in Hoorn. Ik werk heel graag met mensen en houd ervan om een team in beweging te krijgen. Ik doe mijn werk met humor want het hoeft van mij niet allemaal zo serieus.”

Waarom heb je voor deze functie op IKC De Meerpaal gekozen?

“Ik werd gegrepen door de opdracht, het team en door OPOZ. Mijn opdracht als interim-directeur was om de rust terug te brengen in deze school. Toen ik hier in maart kwam, leerde ik een team kennen dat keihard werkte, maar eigenlijk de verkeerde keuzes maakte. In mijn visie moet je werken vanuit de behoefte van de kinderen en daar je organisatie op aanpassen. Daarover ben ik met het team in gesprek gegaan. Omdat ik het zo naar mijn zin heb op deze school, stelde ik aan het bestuur voor om als directeur in dienst te komen. Toen is het proces in gang gezet en vlak voor de zomervakantie was het rond.”

Unknown

Wat wil je op IKC De Meerpaal bereiken?

“Ik wil samen met het team een goede naam opbouwen en voor kwaliteit gaan. Dat is mijn drijfveer en ik merk dat het team daar achter staat. De teamleden zijn kritisch – en dat is goed – en tegelijkertijd staan ze open voor veranderingen. Je ziet dat het jaarklassensysteem aan alle kanten piept en kraakt. Leerkrachten gaven in groep 6 en 7 op bijna tien verschillende niveaus instructies en dat is niet te doen. Daarom hebben we nu om te beginnen, de kinderen voor rekenen opnieuw ingedeeld in instructieniveaus; leerkrachten benutten hun kwaliteiten en geven nu instructies op de niveaus waarin zij goed zijn. Ik leg die verantwoordelijkheid bij hen, zij zijn de professionals die over lesgeven gaan. Ik ga over leidinggeven en stuur bij waar nodig."
"Ik ben trots op deze en andere goede stappen die we in korte tijd met het hele team van IKC De Meerpaal hebben gezet. Zo zijn we vanaf dit schooljaar de eerste gecertificeerde Rots en Waterschool van Zoetermeer!"

Wanneer ga je met een goed gevoel naar huis?

“Ik heb in de loop der jaren geleerd dat je ‘iedereen goed op stal moet zetten’. Als er iets speelt of als je iets op je hart hebt, kom dan naar me toe en benoem het. Ik ga met een goed en tevreden gevoel naar huis als onderwerpen niet onbesproken in de lucht blijven hangen.”

Tot slot: Wat maakt werken bij OPOZ zo fijn?

“Tijdens mijn interim-periode liep ik tegen zaken aan waarbij ik de hulp van het bestuur nodig had. Ik ontdekte toen dat de lijnen kort zijn en dat werkt heel prettig. Er wordt met je meegedacht en als er niet direct een antwoord is, dan komen ze er snel op terug. Uit ervaring kan ik je vertellen dat dat niet bij alle besturen zo is. En wat ik ook heel fijn vind, is dat het managementoverleg echt van de directeuren zelf is. Ik heb als bestuurder gewerkt en heb dus ook aan de andere kant van de tafel gezeten. De bestuurders en de directeuren van de OPOZ-scholen zijn gelijkwaardig en we kunnen goed sparren met elkaar. Dat voelt goed. Ik weet niet hoe groen of hoe dor het gras bij de buren is, maar bij OPOZ is het wat mij betreft het groenst!”