Scherm­afbeelding 2023-02-02 om 08.33.55

Een gezonde school, dat ben je met elkaar

Poffertjes met fruit wel, chips en snoep liever niet. Op IKC De Waterlelie stimuleren de juffen en meesters de kinderen om gezond te eten en gezond te trakteren. De school mag zich Gezonde School noemen op het gebied van Voeding, Bewegen en sport, en Welbevinden.

Kwaliteitskeurmerk

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan de verbetering van de gezondheid van de kinderen. ‘Een gezonde leefstijl is een voorwaarde om tot leren te komen’, vertelt adjunct-directeur Rolinda Vonk. ‘Als je gezonde energie binnenkrijgt, kun je je op een gezonde manier ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat gezonde voeding is. We stimuleren ze op een positieve manier met schoolafspraken. Een patatje of een koekje mag heus wel een keer, maar op school eten en snoepen we zo veel mogelijk gezond.’

Lunchtrommeltjes

Het idee om een gezonde koers te gaan varen, ontstond toen de school zo’n tien jaar geleden een continurooster invoerde. Rolinda: ‘We ontdekten dat de lunchtrommeltjes van de kinderen behoorlijk divers waren en dat sommige kinderen koolzuurhoudende drankjes meekregen.’ De school besloot om onder ouders, leerkrachten en kinderen te peilen hoe ze het zouden vinden als gezonde voeding onderdeel van het beleid van de school zou worden. ‘Als je deze koers wilt varen, moet je daar iedereen vanaf het begin bij betrekken’, zegt Rolinda. ‘Door onwetendheid weg te nemen en uit te leggen waarom we dit belangrijk vinden, creëer je betrokkenheid en draagvlak.’

Stevige basis

Hulp van de ouders dus, maar ook van het programma Gezonde School, dat scholen helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Rolinda: ‘Een consulent geeft advies en ondersteuning en helpt ook om een plan te schrijven waarmee je maximaal effect bereikt. We kregen bijvoorbeeld het advies om verschillende certificaten te behalen. Met drie certificaten heb je een stevige basis om het vignet Gezonde School te mogen voeren. We kozen voor Welbevinden en voor Sport en bewegen, want die hebben raakvlakken met Voeding. Sport en bewegen is natuurlijk goed voor iedereen en het helpt de kinderen ook om even los te komen van de lesstof.’

Veilige omgeving

De gymleerkracht organiseert elke dinsdag een sportieve pauze en Schoolplein 14 stimuleert met speelvakken en kleurrijke belijningen spelen op het schoolplein. Ook gebruikt de school de methode HiRO, die de waarden van judo uitdraagt. Deze lesmethode stimuleert een veilig pedagogisch klimaat met positieve groepsvorming en plezier. ‘Daarmee leren de kinderen van een judomeester onder meer wat vertrouwen, samenwerken en respect betekenen en hoe ze weerbaar kunnen worden’, legt Rolinda uit. ‘Dat past bij het thema Welbevinden, waarvoor we naast de methode HiRO ook met de methode KiVa werken. Dit preventieve, schoolbrede programma richt zich onder meer op het tegengaan van pesten. We willen een veilige omgeving creëren en een school zijn waar kinderen met plezier naartoe gaan.’

Appel of rijstwafel

Dat plezier hebben Justin (8) en Vienna (9) in ieder geval. ‘Ik vind het leuk dat we een gezonde school zijn, want je blijft fit en gezond en je wordt niet dik’, vertelt Justin. Als hij ziet dat kinderen in de klas toch snoep meenemen, zegt hij er wel eens wat van. ‘Ik zeg dan dat we een gezonde school zijn en dat iedereen mee moet doen met gezond eten. Ik eet meestal een appel of rijstwafel.’ Vienna neemt in de pauze fruit of een mariakaakje. ‘Als ik jarig ben, eet ik wel dingen die veel lekkerder zijn, maar dat is maar één keer per jaar’, zegt ze.

Het goede voorbeeld

Om elkaar te inspireren en te stimuleren, worden er foto’s van gezonde lunchtrommeltjes gemaakt en gezonde ideeën voor traktaties via de schoolapp en in de nieuwsbrief gedeeld. ‘En als we toch ongezonde dingen in de lunchtrommels tegenkomen, praten we daarover met de ouders en kinderen’, vertelt Rolinda. ‘Maar vrijwel alle ouders kiezen bewust voor IKC De Waterlelie, juist omdat we een Gezonde School zijn. En de leerkrachten geven natuurlijk ook het goede voorbeeld.’ Na alle lockdowns is het wel een uitdaging om gezonde voeding weer beter onder de aandacht te krijgen. Rolinda: ‘Het mooie is dat de kinderen daar zelf over beginnen en elkaar corrigeren. Ik ben heel trots op de basis die we met deze drie thema’s hebben neergezet. We doen dit echt met elkaar.’

Scherm­afbeelding 2023-02-02 om 08.33.55
Terug naar artikelen