ELVE.nl__OPOZ_IKC_de_Piramide_032 (2)

OPOZ - Jouw meesterwerk

Negentien scholen voor openbaar primair onderwijs vormen samen OPOZ! Met een nieuwsgierige blik staan we open voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Onze scholen zijn een oefenplaats voor later en vormen de plek waar we elkaar zien, helpen en versterken. Onderwijs is ons meesterwerk en daar zijn we trots op. Met goed, eigentijds onderwijs zorgen we ervoor dat kinderen in Zoetermeer met vertrouwen hun plek in de wereld kunnen vinden.

Waar we voor gaan

Jouw toekomst, ons meesterwerk. Onze scholen bieden een kleurrijk palet, met ruimte en kansen voor collega's en kinderen. We staan en gaan voor goed, eigentijds onderwijs. Op onze scholen groeien kinderen in kennis, houding en vaardigheden. Ze ontdekken hoe ze een gelukkig en betekenisvol leven kunnen leiden en ze leren om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. En we helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn, ook in relatie tot anderen, de maatschappij en de aarde.

Collega's bieden we een aantrekkelijke en professionele werkomgeving. We zijn een organisatie waar talenten gezien, benut en gestimuleerd worden. Vakmanschap staat bij ons centraal. We dagen collega's uit om te blijven groeien en om kennis en ervaringen te delen met anderen.

Vanuit verbinding in beweging

We bouwen samen verder aan een toekomstbestendige organisatie, met krachtige scholen en ruimte voor eigenheid. We zijn in beweging en met een nieuwsgierige blik staan we midden in de samenleving. We kijken vooruit, durven te vernieuwen en werken samen aan onze organisatie en aan het onderwijs van morgen.