YHS_4065

Loopbaan-ontwikkeling: “Samen leren en verbinding met elkaar zoeken”

Bij OPOZ krijg je de ruimte om te zoeken naar wat het beste aansluit bij de kinderen én bij jezelf. Goede begeleiding en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te blijven groeien zijn vanzelfsprekend. Goed onderwijspersoneel is schaars, daarom investeert OPOZ graag in alle medewerkers.

Iedereen kan en mag zich ontwikkelen. OPOZ wil ontwikkeling stimuleren en motiveren en doet dat onder meer door de nieuwe gesprekkencyclus te hanteren. Waar ligt de ontwikkelbehoefte bij de persoon zelf, maar ook in relatie tot de school en de organisatie? Wat is er nodig? Wat heb je zelf nodig? En wat kun jij daaraan bijdragen? Rianne Kunsemuller, leerkracht van groep 8 en rekencoördinator op IKC Florence Nightingale, ervaart de gesprekkencyclus als een prettig en eerlijk instrument.

Om promotie vragen

Rianne: “Als beginnend jonge leerkracht met net m’n pabo-diploma op zak, was ik in eerste instantie wel klaar met studeren. Maar de lovende woorden van de directie tijdens mijn ontwikkelgesprek gaven mij een boost om toch na te denken over mijn ontwikkeling. Inmiddels ben ik zowel Snappet- als rekencoördinator. Tijdens de gesprekkencyclus, waarbij je ook feedback van het team krijgt, werd ik beoordeeld als stevige leerkracht. Ik beheers de vaardigheden die van een leerkracht LC worden verwacht, en daardoor durfde ik om promotie te vragen, al vond ik dat wel spannend door mijn leeftijd.”

Collega’s merken verschil

Als rekencoördinator gaat Rianne ook op lesbezoek bij collega’s voor feedbackgesprekken. “Bij de ene collega vind ik dat makkelijker dan bij de andere. Tijdens mijn studie kon ik ervaringen uitwisselen met medestudenten. Inmiddels weet ik dat het erom gaat hoe je iets brengt, als de boodschap maar duidelijk is en je ook stilstaat bij de dingen die goed gaan. Die gesprekken leveren veel op en mijn collega’s merken het verschil. Ik vind het leuk om mensen te stimuleren een betere versie van zichzelf te worden en dat doe ik op een positieve manier. Scholing kan daar onderdeel van zijn. Inmiddels zijn steeds meer collega’s in ons team zich gaan ontwikkelen en specialiseren; we vullen elkaar nu goed aan.”

Intern switchen

OPOZ wil een toekomstbestendige organisatie zijn en investeert in talent dat al in huis is. Interne mobiliteit is – juist in deze schaarse arbeidsmarkt – een slimme keuze om de organisatie gezond, flexibel en weerbaar te maken. Maaike Wilbrink, adviseur kwaliteit en onderwijs op IKC De Piramide, weet dat als geen ander. “Ik werk sinds 2005 bij OPOZ en heb al veel verschillende petten opgehad, van leerkracht tot directieondersteuner, vaak in combinatie met IB-taken. Ik ken de organisatie heel goed en heb het naar mijn zin. De kans om intern te kunnen switchen, maakt dat ik met veel plezier bij OPOZ blijf werken.”

Korte lijntjes

“Lange tijd werkte ik bij IKC De Triangel”, vertelt Maaike. “Een kleine school waar ik veel geleerd heb. Daarna werkte ik bij IKC Het Plankier, een vergelijkbare school qua grootte, problematiek en aanpak. Allebei waren het leuke scholen, waar ik veel verschillende taken oppakte. Op een gegeven moment merkte ik dat ik toe was aan een grotere school waar taken verdeeld zijn en waar je kunt samenwerken met een andere IB’er. Door de korte lijntjes binnen OPOZ kwam IKC De Piramide op mijn pad en was mijn keuze snel gemaakt. Het fijne aan mijn huidige functie van IB’er vind ik de focus en verdieping. Ik vind het fijn om verbindingen te leggen: met ouders, kinderen, collega’s en andere IB’ers. De juiste mensen inschakelen, iets waarvan je denkt dat het onmogelijk is voor een leerling toch mogelijk maken, de juiste hulp aanbieden en het welbevinden van leerlingen vergroten, daar word ik gelukkig van.”

Samen leren

Bij OPOZ kan en mag iedereen zich ontwikkelen. Welke scholingsbehoeften hebben personeelsleden en wat kunnen we bovenschools en samen met een ander bestuur aanbieden? Door met andere besturen samen te werken, kan OPOZ laagdrempelig incompany-opleidingen verzorgen, zoals de opleiding tot schoolleider en de opleiding Kindercoach. Een breed scholingsaanbod, interne mobiliteit, een onderwijscafé, een onderwijsdag, netwerkbijeenkomsten en een traineetraject, er zijn mogelijkheden genoeg als het om loopbaanontwikkeling gaat. Rianne vindt het een positieve ontwikkeling dat er steeds meer ruimte komt voor bovenschoolse activiteiten. “Er is veel kennis in huis en in de toekomst wil ik nog meer samenwerken en leren en de verbinding met collega’s van andere scholen zoeken. Werken op een OPOZ-school is werken bij een vooruitstrevende en sterke organisatie waar we met elkaar kwaliteitsonderwijs maken.”

YHS_4219
Terug naar artikelen