pijler 1 header
onderwijs icon

Onderwijs: School als oefenplaats voor later

Goed, eigentijds onderwijs. Daar staan en gaan wij voor. Op onze scholen groeien kinderen in kennis, houding en vaardigheden. Ze ontdekken hoe ze een gelukkig en betekenisvol leven kunnen leiden en ze leren om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.

Kansrijk onderwijs

We vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze scholen veilig en welkom voelen. We hebben in beeld wat alle kinderen nodig hebben. Door ze kwalitatief goed onderwijs te bieden en te handelen vanuit hoge verwachtingen werken we aan kansen voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.

Samen leren leven

Onze scholen zien we als minimaatschappijen. Oefenplaatsen voor later waarbinnen kinderen leren om samen te leven. We helpen ze te ontdekken wie ze zijn. Ook in relatie tot anderen, de maatschappij en de aarde.

Toekomstgerichte vaardigheden

Met een nieuwsgierige blik staan we open voor elkaar en voor de wereld om ons heen. We willen kinderen bieden wat ze nodig hebben, voor nu en in de toekomst. We leren ze naast de basisvaardigheden ook andere belangrijke vaardigheden, zoals probleemoplossend, creatief en kritisch denken, ‘leren leren’, samenwerken en ondernemen.

Een digitale wereld

Op jonge leeftijd maken we kinderen wijs in de digitale wereld. Naast mediawijsheid gaat het hierbij ook om het aanleren van digitale vaardigheden.

Herkenbare profielen

Al onze openbare basisscholen hebben vanuit eigenheid een passende visie op onderwijs en een herkenbaar profiel.

Terug naar ambities