pijler 4 - header
pijler icon 4

Organisatie: Vanuit verbinding in beweging

Samen zijn we OPOZ: een organisatie waar we trots op zijn. We zijn in beweging en met een nieuwsgierige blik staan we midden in de samenleving. We kijken vooruit, durven te vernieuwen en werken samen aan onze organisatie en aan het onderwijs van morgen.

Kennisdeling

We zijn allemaal OPOZ-collega’s. We helpen elkaar om het onderwijs op onze scholen iedere dag een beetje beter te maken en daarbij maken we gebruik van elkaars expertise. Het is vanzelfsprekend om kennis en ervaring uit te wisselen en op te halen bij andere teams of buiten de organisatie. We delen leerzame praktijken en goede voorbeelden binnen de organisatie. We stimuleren en faciliteren stichtingsbrede kennisdeling en maken deze laagdrempelig.

Vernieuwen op basis van wetenschappelijke inzichten

In een snel veranderende wereld tonen we ons nieuwsgierig naar wat kinderen nodig hebben voor hun toekomst en zijn we alert op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. We benutten nieuwe kennis en mogelijkheden voor het ontwikkelen van onderwijs. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten.

Een toekomstbestendige organisatie

Samen bouwen we verder aan een toekomstbestendige organisatie, met krachtige scholen en ruimte voor eigenheid. Dit vanuit een gezamenlijke richting en met sturing waar nodig. We staan voor goed (onderwijskundig) leiderschap, hebben een herkenbare kwaliteitscyclus en werken aan een stevige kwaliteitscultuur. We blijven continu in ontwikkeling en leggen de lat daarbij hoog.

Duurzame keuzes

We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor onze organisatie en ons onderwijs, we willen ook bijdragen aan een eerlijke samenleving en een leefbaar klimaat. Door als organisatie duurzame keuzes te maken zijn we ook een voorbeeld voor de kinderen.

Terug naar ambities