pijler 2 header
pijler 2

Partnerschap: Samen rondom het kind

We staan samen rondom het kind en kijken wat er nodig is om groei en ontwikkeling te realiseren. We pakken als openbaar onderwijs onze verantwoordelijkheid en werken met onze partners aan een kansrijke toekomst voor ieder kind in Zoetermeer.

De waarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – geven niet alleen richting aan ons onderwijs, maar ook op het gebied van samenwerking en hoe we met elkaar omgaan.

Grootstedelijke uitdagingen

Zoetermeer kent grootstedelijke uitdagingen. Vanuit een positieve houding en een grote betrokkenheid bij kinderen gaan we deze uitdagingen aan. Samenwerking is daarbij essentieel. Samen met ouders/verzorgers,hun omgeving en onze partners verlagen we drempels en vergroten we de ontwikkelkansen voor kinderen.

Pedagogische driehoek

Vanuit de pedagogische driehoek school-ouder-kind streven we naar een goede samenwerking. Op onze scholen investeren we dan ook in educatief partnerschap. Zo creëren we de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Inclusief onderwijs

Onze visie op inclusief onderwijs onderschrijft dat sommige kinderen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Met onze partners werken we aan inclusiever onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat steeds meer kinderen dicht bij huis naar de school van hun keuze kunnen. Lukt dit niet binnen onze mogelijkheden? Dan zoeken we samen met ouders en het samenwerkingsverband naar een goede andere onderwijsplek.

Integraal kindcentrum

Onze scholen werken vrijwel allemaal samen binnen een integraal kindcentrum (IKC). We bieden er met onze partners een goed en passend pedagogisch en educatief aanbod en we werken met de kinderopvang aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Voortgezet onderwijs

In samenwerking met de middelbare scholen in Zoetermeer zorgen we ervoor dat kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan en zorgvuldig worden overgedragen.

Terug naar ambities