pijler 3 header

Werkgeverschap: Jij doet ertoe en staat centraal

Jij en jouw meesterschap staan bij ons centraal. We bieden een aantrekkelijke en professionele werkomgeving, waarin we jou zien en waarderen. We dagen je uit om te blijven groeien en jouw kennis en ervaringen te delen met anderen.

Meesterschap

Vakmanschap staat bij ons centraal. Onze collega’s zijn kundig, verstaan hun vak, volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied en benutten nieuwe kennis voor het verbeteren van hun onderwijs. We nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke ontwikkeling, ons welbevinden en ons werkgeluk.

Talentontwikkeling

Als professionele leer- en werkgemeenschap bieden we collega’s een klimaat waarin ruimte is om te onderzoeken en uit te proberen. We zijn een organisatie waar talenten gezien, benut en gestimuleerd worden.

Krachtige teams

Collega’s dragen bij aan de ontwikkeling van de scholen en de organisatie. In gesprek met elkaar onderzoeken we wat daarvoor nodig is. We werken met gespreid leiderschap en gaan uit van gelijkwaardigheid. Vanuit vertrouwen en in een goede sfeer werken we samen in hechte en krachtige teams. We staan open voor elkaars mening en hebben respect voor elkaars normen en waarden.

Diversiteit

We streven naar diversiteit binnen onze teams. Niet iedereen hoeft alles te kunnen, maar samen kunnen we alles. De talenten binnen de organisatie zetten we daar waar ze nodig zijn in en we benutten talenten van buiten.

Aantrekkelijke werkplek

We organiseren ons onderwijs zodanig dat we – ook indien er minder leerkrachten beschikbaar zijn –kwalitatief goed onderwijs bieden en een aantrekkelijke werkplek zijn. We werven talent en binden en boeien nieuwe collega’s door een gedegen inwerktraject en goede begeleiding. Samen met opleiders nemen we verantwoordelijkheid voor de vorming van aankomende leerkrachten, schoolleiders en onderwijsassistenten.

Terug naar ambities