Kimberly foto

Die gehele kindontwikkeling is het meest interessant

Kimberley van den Oever, adjunct-directeur IKC De Saffier

Kimberley van den Oever werkt zes jaar bij OPOZ en is inmiddels adjunct op IKC De Saffier. Met haar achtergrond als gezinspedagoog kijkt ze naar het kind en zijn context. “Naast dat ik als juf goed les wil geven, wil ik ook weten wat er nog meer speelt in het leven van de leerling. We kijken hier op IKC De Saffier verder dan de Cito-resultaten.”

“Van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde werken, maar niet per se voor de klas. Daarom heb ik naast de pabo ook gezinspedagogiek gestudeerd. Ik vind lesgeven leuk, maar de gehele ontwikkeling van kinderen vind ik het meest interessant, en vooral ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast een goede basis in taal, rekenen, lezen en schrijven, werk ik er vooral aan dat ze later zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.”

Ouders

“Waar ik denk ik afwijk van de norm, is dat ik echt heel erg in contact ben met kinderen én ouders. Ouders zie ik vanaf het begin als partners. We kijken samen wat goed is voor hun kind.”

Motiverende lessen

“Ik merk dat ik na zes jaar voor de klas meer ruimte heb om creativiteit in mijn lessen te stoppen. Nu ik opnieuw een groep 6 heb, heb ik ook wat meer tijd over om out of the box te denken over mijn lesopbouw. Ik werk graag met circuits, bewegend leren en educatief spel. Dit motiveert veel kinderen om toch met plezier aan het werk te gaan met bijvoorbeeld rekenen. Leuk om door zo’n interview eens gericht over je eigen onderwijsvisie na te denken”, merkt Kimberley en passant op.

Breed aanbod

“In ons team worden we wel vrijgelaten in hoe we onze lessen indelen. Er wordt veel van het onderwijs gevraagd op verschillende gebieden, zoals mediawijsheid, wereldoriëntatie, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Je moet eigenlijk alles aan bod laten komen, maar je komt er niet altijd aan toe! Natuurlijk zorg ik dat de basis van mijn lesgeven goed is, maar door administratieve zaken kom ik vaak tijd tekort om de lessen creatief voor te bereiden.”

Open mind

“Voor de opleiding Schoolleider Basisbekwaam, waar ik nu mee bezig ben, heb ik nagedacht over mijn kernwaarden. Deze zijn: vertrouwen, laagdrempeligheid en kijken met een open mind. Daar leef ik voor. Ik laat kinderen vaak samenwerken. Dat biedt ze situaties waarin ze leren met respect om te gaan met anderen en elkaar te vertrouwen.”

Bijblijven met vakliteratuur

“Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de kinderen, waarbij de onvoorspelbaarheid van de dag altijd een uitdaging is. Je weet niet hoe de kinderen naar school komen. Hoe ze in hun vel zitten. Hoe ga je daar goed mee om? Daarom lees ik graag over onderzoeken naar hoe kinderen optimaal kunnen leren.”

Intervisie

“Binnen OPOZ heb ik veel kansen gekregen. Ik volg nu de schoolleidersopleiding en ik heb ook taken gekregen als adjunct. Hier zijn genoeg mogelijkheden om door te groeien. Het zou fijn zijn om intervisiegroepen te starten voor nieuwe leerkrachten. Als je net begint, is OPOZ heel onbekend en groot. In een intervisiegroep leer je meer over andere scholen en merk je dat je niet de enige bent die tegen dingen aanloopt. Ik denk dat het een mooie manier is om starters hier te houden.”