IMG_20220401_143540

Ik werk met hart en ziel voor kleuters

Thera Tiebosch

Als nieuwe kleuterjuf is Thera Tiebosch tien jaar geleden aan de slag gegaan, op haar 49ste. "Op IKC De Vijverburgh heb ik van mijn onderbouwcollega’s heel veel geleerd. Als nieuweling vond ik werken tussen deze heel ervaren KLOS’ers van de kleuterkweek ook wel een beetje spannend.’

‘Als pas afgestudeerde paboleerkracht had ik hele andere ideeën over goed kleuteronderwijs! Dusty Duijzer, onze directeur, en oud-collega Ineke van Toorn hebben mij gestimuleerd om het geleerde op mijn manier toe te passen: “Je bent heel vernieuwend, Thera. Doe het maar. Als je het niet probeert, dan weet je het niet!” Die growth mindset is tekenend voor deze school. IKC De Vijverburgh is een fijne, kleinschalige school. Iedereen kent elkaar en er is een hele warme sfeer. Iedereen voelt zich wel thuis hier.’

Leerbehoefte

‘Afgelopen jaren heb ik nog de specialisatie Het Jonge Kind gedaan. Fijn dat dat is gefaciliteerd door OPOZ. Bij de cursus Slimme Kleuters en de opleiding Talentbegeleiding die ik volg, kom ik veel collega’s van andere OPOZ-scholen tegen. Het is belangrijk om met elkaar te sparren en te leren van elkaar. Misschien kan OPOZ dat samen leren versterken door bij alle bouwen te vragen waar de ontwikkelingsbehoefte ligt en daarvoor een scholingsaanbod te doen.’

Leerlijn voor eigenaarschap

‘Samen in ontwikkeling, daar zijn we op IKC De Vijverburgh wel heel hard mee bezig! We werken met het hele team aan onze speerpunten. Afgelopen jaren stond “eigenaarschap vergroten” centraal. We hebben een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waar elk doel dat bij eigenaarschap hoort, gekoppeld is aan een specifiek prentenboek over dat onderwerp. Elk verhaal wordt één keer per jaar in elk leerjaar verteld én die koppeling naar eigenaarschap wordt steeds gemaakt. Op het niveau van je groep bespreek je met de kinderen wat het doel uit dat boek dat schooljaar voor ze inhoudt en betekent. De beeldtaal van de prenten is zo sterk dat laatst een kleutertje bij het lokaal van groep 8 zei: “Hé, hier werken ze ook samen.” We maken de school samen steeds beter.’

Dromen

‘Als ik droom over mijn komende jaren hier, dan zou ik graag het meer- en hoogbegaafdenonderwijs heel goed willen opzetten. En daar ook tijd voor krijgen. Nu doen we dat een beetje na school en hapsnap. Je kunt beter werk leveren als iemand je groep overneemt. Maar dat is met het lerarentekort lastig te regelen.’

IMG_20220401_110145

Dol op kleuters!

‘Ik werk met hart en ziel voor de kleuters. Geweldig om hun ontwikkeling te zien! Vanaf hoe ze binnenkomen, met grote bewegingen en heel speels, totdat je ze in groep 3 aflevert als schoolkinderen die zich veel beter kunnen focussen en uitdrukken. Je brengt ze van hun lijf meer naar hun hoofd, dat is echt wat je bij kleuters doet. In een kleuterklas gebeurt zoveel, je let op zoveel dingen! Gelukkig is er ook in het monitoren van de onderwijskwaliteit weer waardering voor onze observaties. Die Cito-boekjes konden de ontwikkeling niet goed in beeld brengen.’

Kentering

‘Een hele belangrijke ontwikkeling in het kleuteronderwijs is dat kleuters weer anders worden bekeken dan oudere kinderen. Een kleuter is geen schoolkind. Een kleuter leert spelenderwijs en “werkt” echt anders. Ik ben er trots op dat ik het kleuteronderwijs inmiddels aardig in de vingers heb. Dat de kinderen uiteindelijk allemaal groeien door te doen en te leren van wat ik bedacht heb.’