IMG_5978

Kinderen vaardigheden aanleren, vind ik heel gaaf

Jeffrey Goijers, zij-instromer IKC De Tjalk

‘Ruim 35 jaar heb ik in de ICT gewerkt als projectmanager. Waarvan ik de laatste vijf jaar veel voor mijn werk naar het buitenland ging. Dit was geen baan die ik tot mijn 67ste wilde blijven doen. Ik ben nu bijna 60 jaar en wilde graag nog iets zinvols voor de maatschappij betekenen en dan met name voor jongeren. In mijn werk vond ik het altijd leuk om jonge professionals te begeleiden in hun ontwikkeling, daar kreeg ik veel energie van. Daarnaast was ik extern deskundige bij Avans Hogeschool en de Haagse Hogeschool om examens af te nemen. De stap naar het onderwijs was voor mij een logische.’

Geschikt als zij-instromer?

‘In 2019 heb ik besloten het roer om te gooien. Het leek mij erg leuk om in het basisonderwijs te werken. Ik mocht meekijken bij IKC De Saffier of leerkracht echt iets voor mij zou zijn. Die hele dag had ik een glimlach op mijn gezicht en wist ik zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik besloot het zij-instroomtraject bij OPOZ te volgen. Na een kennismakingsgesprek en een oriënterende stage ben ik aangemeld voor een geschiktheidsonderzoek bij een Pabo-opleiding. Daarvoor moet je toetsen afleggen, een portfolio opbouwen en stagelopen, waar ook iemand van de Pabo een les observatie houdt. Na het behalen van mijn geschiktheidsverklaring kon mijn zij-instroomtraject écht beginnen.’

Zachte landing in onderwijsland

‘In 2020 ben ik aan de slag gegaan als onbevoegd leraar met een geschiktheidsverklaring. In twee jaar tijd volg ik een Pabo-opleiding voor zij-instromers om mijn lesbevoegdheid te halen. Ik ben vijf dagen bij OPOZ in dienst, waarvan ik vier dagen op IKC DE Tjalk in Zoetermeer werk en één dag studeer. Ik sta nu voor groep 6 naast een bevoegd leraar. Het is fijn om mijn kennis en ervaring rustig op te bouwen. Deze leerkracht is mijn mentor en is er voor de dagelijkse begeleiding. Vanaf de herfst ben ik één dag per week zelfstandig les gaan geven, volgend jaar zullen dat er twee worden.

Vanuit OPOZ heb ik ook een coach die mij helpt. Daar kan ik met al mijn vragen terecht. Dat is heel prettig. Vanaf dag één voel ik me volwaardig onderdeel van het team en doe ik ook met alles mee, alleen wel met een vangnet. Ik heb echt een zachte landing in onderwijsland gemaakt. Ik voel me maximaal gefaciliteerd om dit traject in twee jaar af te ronden.’

Nooit te oud om te leren

‘De gedachte dat ik kinderen kennis en vaardigheden leer waar ze de rest van hun leven wat aan hebben, vind ik heel gaaf. Van kleine tot grote dingen. Dat je daar een rol in speelt geeft mij veel voldoening. Ik heb de ambitie om nog meer dan 10 jaar leerkracht te blijven, want je bent nooit te oud om te leren.’