IMG_4738

Directeur

Als directeur bij OPOZ ben je samen met de adjunct-directeur integraal verantwoordelijk voor één van de OPOZ-scholen. Binnen de kaders van het bestuur krijg je alle ruimte om samen met het team invulling te geven aan het onderwijs en het beleid op de school.

Een directeur bij OPOZ is iemand die inspireert, denkt in oplossingen en de expertise heeft om de onderwijskwaliteit en zorg verder te ontwikkelen. Als boegbeeld voor de school is het van belang dat je als directeur zowel krachtig als empathisch kan optreden en een toegankelijk en betrokken klimaat schept waarin team, kinderen en ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast denk je als directeur ook mee over de visie, koers en het beleid van de organisatie als geheel.

Uiteraard sta je er als directeur niet alleen voor. Je kunt rekenen op ondersteuning en advies vanuit het bestuursbureau en je collega-directeuren. Uiteindelijk doen we het samen.

Ik wil impact maken

Sijmen Kosten was – zo zegt hij zelf - vier jaar toen hij het onderwijs inging en zit er jaren later nog altijd prima op zijn plek. Als hij ...

Lees meer